+31 (0)6 2973 1268 info@bliksensing.nl

Overheden en grondwaterpeil

Voorkomen rottende funderingen en natte kelders

Met een fijnmazig meetnet is het mogelijk om een goed inzicht te krijgen in de waterstanden op buurtniveau. Met deze informatie wordt het mogelijk om snel en accuraat bij te sturen als het grondwaterniveau te hoog of te laag dreigt te raken — zo is er met het toepassen van nieuwe technologie van Blik een mogelijkheid om alle Nederlandse houten funderingen nat en de kelders droog te houden.

Informatieverstrekking aan burgers

Inwoners van gemeenten, provincies en waterschappen willen graag data van hun leefomgeving kunnen inzien. Het grondwaterpeil is en van de zaken die met behulp van moderne technologie simpel verstrekt kan worden, door een betaalbaar en dicht meetnetwerk van Blik. Met integratie van onze API naar uw database hebben burgers real-time inzicht in het water onder hun voeten.

Referentie: gemeente Krimpenerwaard

In de zomer van 2020 heeft Blik voor de gemeente Krimpenerwaard een grondwatermeetnet gerealiseerd met meer dan 110 peilbuizen. Deze zijn allen voorzien van Blik Water-sensoren welke elk uur een meting sturen die direct inzichtelijk is voor de gemeente en haar bewoners. De data is publiek toegankelijk op https://grondwater.krimpenerwaard.nl 

Meten wat je niet kunt zien

Wettelijke kaders

De Omgevingswet vraagt vérgaande digitalisering van de uitvoerende instanties. De wet Basisregistratie Omgeving (BRO) is in 2018 ingegaan en heeft gevolgen voor alle instanties die bronhouder zijn binnen deze nieuwe wet. Vanuit deze wet (ook wel verbrede watertaken gemeenten genoemd), hebben alle gemeenten een loket moeten vormen waar burgers en bedrijven terecht kunnen met hun vragen en klachten over grondwater. Gemeenten zullen hierin gaan samenwerken met de regionale milieudiensten om deze informatie te beheren.

Onze oplossing kan helpen om de grondwaterstand van iedere put naar BRON te sturen via onze Application Programming Interface (API) en zo te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen.

Voorbeeld kostenbesparing

Als u nu 100 peilbuizen in het werkgebied 1 maal per maand handmatig meet (30 minuten werk) bespaart u met Blik Water ongeveer € 14.500,- per jaar aan loonkosten. Met een levensduur tot 8 jaar is de investering snel terugverdiend, of kies voor ontzorging met een data-abonnement.

Betaalbaar inzicht

Met onze simpele en kosteneffectieve oplossing bespaart u vanaf dag 1 op het verzamelen van uw meetgegevens, terwijl u veel meer data tot uw beschikking krijgt dan bij traditionele meetapparatuur. Daarnaast bespaart u ook in de kosten van het af- en oppompen van onnodig grondwater dankzij een helder inzicht in de daadwerkelijke standen. Verder heeft het inzicht ook een preventieve werking: goed grondwaterbeheer werkt kostenbesparingen voor de maatschappij in de hand.

Simpel

Onze oplossing bestaat uit 1 sensor-node per peilbuis, die zonder verdere tussenkomst of onderhoud* tot 24 keer per dag informatie over de waterstand en temperatuur verzend naar het dashboard. Onze oplossing heeft geen kabels, stroom of modem nodig en werkt overal in Nederland. Mocht de communicatie een keer verstoord zijn, dan worden er tot 500 metingen op de node opgeslagen, om later alsnog te versturen. Onder normale omstandigheden bij 2 keer per dag meten blijft de node meer dan 5 jaar operationeel en heeft geen onderhoud nodig.*

 

* Gebruikelijk onderhoud aan peilbuis blijft hetzelfde

“Onze grondwater oplossingen zijn betrouwbaar en goed toe te passen op grote schaal.  Met alleen een peilbuis en onze grondwaternode is het mogelijk om de informatiewinning met betrekking tot water te optimaliseren en operationele kosten te besparen. 

Wij horen graag van u wat wij kunnen betekenen in duurzame grondwateroplossingen.”

Daniel Heimans

Algemeen Directeur, Blik Sensing

Behaal resultaat

Met onze grondwateroplossingen is het mogelijk om te besparen op operationele kosten, opbrengsten te verbeteren en op een duurzame manier met grondwater om te gaan.