+31 (0)6 2973 1268 info@bliksensing.nl

Meten wat je niet kunt zien

Grondwater en agricultuur

Als boer weet je als geen ander hoe je land reageert op water. Je kent de natte en droge plekken en weet welke plekken extra aandacht nodig hebben. Het peil van het grondwater is echter niet makkelijk af te lezen en kan door allerlei factoren beïnvloed worden, zoals bodemdaling, activiteit van de gemalen en de effectiviteit van de drainage. Door klimaatverandering worden de buien steeds extremer, met een onbekend effect op de waterafvoer. Om het zeker te weten is meten de enige manier.

Met Blik Water heb je altijd zicht op de actuele grondwaterstand van je land. Met behulp van draadloze sensoren in peilbuizen op het land bepaal je zelf waar je meer informatie wilt hebben over het grondwater, en met het Blik Water dashboard kun je altijd de stand zien.

Weet wanneer je het land op kunt

Met zwaar materiaal het land op als het nog te nat is kan voor vervelende en tijdrovende situaties zorgen. Met Blik Water is het mogelijk om inzicht in de effectiviteit van de drainage te krijgen en altijd zeker van de grondwaterstand te zijn.

Besparen op irrigatie

Informatie over het grondwaterpeil kan helpen bij het bepalen hoe goed de irrigatie en drainage hun werk doen. Door hier slim mee om te gaan kunnen kosten bespaard worden met minder sproeien en aanleggen van nieuwe drainage als de oude nog prima functioneert. Door inzicht in de irrigatie kan deze verbeterd worden, wat de opbrengst van gewassen ten goede kan komen.

Bodemdaling voorkomen

Bodemdaling is op alle veengronden een actueel probleem. Als het grondwater niet hoog genoeg staat oxideert het veen, waardoor er bodemdaling optreedt. Met Blik Water kun je een notificatie krijgen als het veen droog staat zodat je er actie op kunt ondernemen en bodemdaling kunt voorkomen.

“Onze grondwater-oplossingen zijn bereikbaar voor iedereen. Met alleen een peilbuis en onze Blik Water node is het mogelijk om de bedrijfsvoering met betrekking tot water te optimaliseren en kosten te besparen. 

Wij horen graag van u wat wij kunnen betekenen in duurzame grondwateroplossingen.”

Daniël Heimans

Algemeen Directeur, Blik Sensing

Weten wanneer je het land op kan

Na zware regenval is het land vaak te nat om zware machines te kunnen gebruiken. Door te zien hoe hoog het grondwater staat weet je of het snel weg zal lopen of dat het water hoog zal blijven
staan, wat direct invloed heeft op de draagkracht.

Simpel

Onze oplossing bestaat uit 1 sensor-node per peilbuis, die zonder verdere tussenkomst of onderhoud* tot 24 keer per dag informatie over de waterstand en temperatuur verzend naar het dashboard. Onze oplossing heeft geen kabels, stroom of modem nodig en werkt overal in Nederland. Mocht de communicatie een keer verstoord zijn, dan worden er tot 200 metingen op de node opgeslagen, om later alsnog te versturen. Onder normale omstandigheden bij 2 keer per dag meten blijft de node tot 8 jaar operationeel en heeft geen onderhoud nodig.

 

* Gebruikelijk onderhoud aan peilbuis blijft hetzelfde

Behaal resultaat

Met onze grondwateroplossingen is het mogelijk om te besparen op operationele kosten, opbrengsten te verbeteren en op een duurzame manier met grondwater om te gaan.