+31 (0)6 2973 1268 info@bliksensing.nl

Spaarwater Zeewolde – Acacia Water

Spaarwater Flevoland

In het Spaarwater Flevoland-project wordt de effectieviteit van peilgestuurde drainage bij landbouw op open grond onderzocht. Het doel is om het veen natter te houden en daardoor veenoxidatie en bodemdaling te voorkomen.

Door in raaien tussen twee drains peilbuizen te plaatsen en over een termijn van meerdere jaren de grondwaterstanden te meten wordt het effect van de drains onderzocht. Het project heeft twee locaties in Flevoland: in Nagele en in Zeewolde. 

De drains komen samen in een regelput, waar het peil gestuurd wordt met behulp van een pomp. Bij zonnig weer wordt er water in de drains gepompt om zo water te besparen dat anders gesproeid had moeten worden. Om de effectiviteit van de verschillende soorten drains te meten worden ze aangesloten op een flow-meter die meet hoeveel water er in en uit de drains is gestroomd. De flow en het peil van het water in de drains worden in een meetput gemeten. 

In de akkers zijn in totaal 38 peilbuizen uitgerust met sensoren die elk uur het grondwaterpeil doorsturen naar de servers van Blik. Verder zijn er 12 speciale nodes geplaatst die naast het peil in de meetputten ook de stand van de flowmeters opnemen en doorsturen. Hierdoor heeft Acacia Water inzicht in het volledige systeem.

Projectdetails

Opdrachtgever Acacia Water

Wat Grondwaterpeil monitoring

Omvang 50 meetpunten

Bijzonderheden integratie flowmeter

Duur 3 jaar

“Voor het project “Spaarwater Flevoland” wil Acacia Water gedetailleerd inzicht in de grondwaterstand op een agrarisch perceel. Om de grondwaterstand te meten hebben we gekozen voor 50 sensoren van Bliksensing. Zij hebben voor ons de sensoren geïnstalleerd en beheren de data. We zijn erg tevreden over de samenwerking. Door hun flexibiliteit was het mogelijk de waterstanden in korte termijn beschikbaar te krijgen. De gemeten gegevens staan nu altijd live op onze website.”

Arjen Roelandse

Projectmanager Spaarwater Flevoland, Acacia Water B.V.