+31 (0)6 2973 1268 info@bliksensing.nl
Selecteer een pagina

Eindelijk een real-time blik op grondwaterniveau

Blik Sensing is een trotse voortzetter van de lange Nederlandse historie van slim en pragmatisch water­management. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken is het mogelijk om Nederland een permanente blik op het grondwaterpeil te bieden.

Met Blik is het mogelijk om de kosten van telemetrie dusdanig te verlagen dat iedereen een fijnmazig meetnet kan realiseren dat real-time de grondwaterstand bijhoudt. Meer weten? Neem contact met ons op voor een aanbod op maat.

ONZE VISIE

Verduurzaming van de landbouw en bescherming van bebouwing

ONZE MISSIE

Nederland een permanente blik op het grondwaterpeil bieden

ONZE oplossing

Een betaalbaar peilproduct dat voortdurend inzicht genereert

Producten en diensten

 Wij bieden onze nodes aan samen met een ontwikkeltraject om met uw organisatie de juiste keuzes te maken in grondwaterbeheer. Neem contact met ons op voor meer informatie over het installatietraject. Per meetpunt heeft u 1 node nodig en verder geen andere infrastructuur.

DE UITDAGING

Nederlands watermanagement is aan het veranderen. Watermanagement wordt gecompliceerder en de maatschappelijke belangen nemen toe. Steeds vaker blijkt de ervaring uit het verleden niet meer aan te sluiten bij de realiteit van het grondwaterpeilbeheer, door veranderingen in de grond en het klimaat en door het veranderende gebruik van grond en grondwater.

Een van de grootste gevaren voor de Nederlandse polders is bodemdaling. Door een te lage grondwaterstand oxideren veenlagen in de grond. Het veen verdwijnt langzaam, waardoor de polders steeds lager komen te liggen. Het gevolg is dat er meer inspanning nodig is van de waterschappen om de polders droog te houden.

Natte en droge perioden

Naast het dalen van de grond speelt ook klimaat­verandering een belangrijke rol. Een van de effecten hiervan is dat zowel de natte als de droge perioden steeds langer worden. Tijdens de natte perioden is het belangrijk om precies te weten hoe hoog de grondwaterstand is, zodat bekend is hoeveel oppervlaktewater naar het grondwater gepompt kan worden om overstromingen te voorkomen. Tijdens de droge perioden is het belangrijk om de boeren te voorzien van de juiste bodemvochtigheid en grondwaterdruk voor het telen van hun gewassen.

Stedelijke gebieden

In steden in het westen van Nederland wordt ruimte steeds schaarser, waardoor huiseigenaren vaker kelders bouwen. Voor  de gemeenten betekend dit dat het grondwaterpeil beheerst moet worden om deze kelders droog te houden. Tegelijkertijd is het van groot belang om de funderingen nat te houden om te voorkomen dat ze gaan rotten. Onze oplossing zorgt voor een fijmazig meetnet dat in de bestaande peilbuizen past om zo het stedelijk watermanniveau met vertrouwen te beheersen.

De oplossing

De genoemde uitdagingen vragen een nieuw type inzicht van waterschap, agrariër en andere partijen. Alleen op basis van real-time gemeten informatie kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen die meteen impact hebben, zoals het aanzetten van gemalen of het besproeien van akkerbouwgronden. 

De sleutel voor een permanente blik op de grondwaterstand ligt in telemetrie. Blik maakt het mogelijk fijnmazig meetnet op een betaalbare wijze in het veld uit kunnen rollen.

Door verkaveling en inklinking worden peilbeheer-gebieden steeds kleiner, met elk hun eigen ideale peil voor het grondgebruik. In stedelijk gebied kan het peil per straat drastisch verschillen. Met een fijnmazige meetnet van Blik weet u voor elk gebied precies wat de actuele stand is, waardoor lokaal monitoren en ingrijpen binnen handbereik ligt. 

Voor wie is blik?

Alle partijen met een commercieel of maatschappelijk belang bij goed grondwaterbeheer zijn gebaat bij een samenwerkening met Blik. Door het toepassen van nieuwe techniek is het voor veel partijen mogelijk om de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

Gemeenten zijn de grootste belanghebbenden bij een permanente blik op de grondwaterstand. Problemen met natte kelders, lekkende rioleringen en rottende houten funderingen kunnen allemaal voorkomen worden met real-time inzicht in de grondwaterstand. Dit geeft de kans om te acteren voordat het te laat is en de kosten hoog worden.

Buiten de stedelijke omgeving is er ook veel te winnen door het grondwaterpeil permanent te weten. Akkerbouwers kunnen het inzicht gebruiken om te bepalen waar, wanneer er precies hoeveel er beregend moet worden. Dit zorgt voor een optimale oogst en een besparing in waterverbruik.

Naast akkerbouwers is het ook voor waterschappen belangrijk om inzicht te hebben in het grondwaterpeil. Door inklinking en verkaveling is het steeds lastiger om het juiste peil voor elk stuk van de Nederlandse polders te behouden. Door klimaatverandering is het niet meer afdoende om te acteren puur op ervaring.

Voor al deze toepassingen geldt dat er veel kosten bespaard kunnen worden met een real-time meetnet van Blik. In vergelijking met telemetrie op basis van GPRS kan Blik een factor drie tot vier goedkoper zijn.

Continu inzicht bespaart en ontzorgt.

Meer informatie?

Bent u benieuwd op welke manier u het grondwaterpeil in uw organisatie snel en accuraat tot uw beschikking zou kunnen hebben, zonder dat u achter uw computer vandaan hoeft te komen? Of zelfs tijdens de besluitvorming over peilbeheer nog snel de trends van het peil kunt zien op uw telefoon?

Blik Sensing is de oplossing. In een persoonlijk gesprek lichten we graag toe hoe we te werk gaan, wat de kosten én uiteraard de grote voordelen zijn.

Vul het contactformulier in of bel:

Daniël Heimans
06 2973 1268

Informatie aanvragen

11 + 15 =

Direct offerte aanvragen